Kavitecha Gana Hotana

| Saleel Kulkarni

कागदावरची कविता आणि आपण ऐकतो ते गाणं यामधला प्रवास .. ऐकुया सलील कडून .. कवितेचं गाणं होताना